Indeks Kata W
Wonten (bebasan)
Ada
Wrat
Berat
Wre
Kera
Wri
Takut
Wruh
Tahu, mengatahui
Wruk
Buruk
Wuda
Telanjang
Wudel
Pusar
Wudhung (budhug)
Kudis
Wugah (wegah)
Berat

Wujil 
Nakal dengan mata melotot
Wujuk 
Bujuk
Wuka
Buka
Wulakan (amulakan)
Arus, memancarkan 
Wulan
Bulan, rembulan
Wulang
Mengajar
Wulanjar
Janda tak beranak
Wuled
Liat
Wulu
Bulu
Wungu (bebasan)
Bangun

1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Blogger.