Indeks Kata W
Wangkal
Tidak mau dinasehati
Wangke
Bangkai
Wangkingan (bebasan)
Keris 
Wangkol (bangkol)
Pengait
Wangsul (bebasan)
Pulang 
Wangsulan (bebasan)
Kembalian
Wangun
Rupa, bentuk
Wangur
Bau tak enak
Wani
Berani 
Wantek
Serbuk pewarna (pakaian)

Wanten (mawanten)
Kembali 
Wanter (banther)
Berjalan atau bergerak dengan cepat sekali
Wanti-wanti
Memesan atau melarang dengan sangat
Wantun (bebasan)
Berani
Wantus (awantus)
Membentur, berbenturan
Waras
Sehat
Wareg
Kenyang
Warga
Warga
Wargi (bebasan)
Warga
Warna
Warna

1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Blogger.