Indeks Kata T
Tulah 
Terkutuk
Tulis
Menulis
Tulung 
Tolong
Tulup (anulup)
Sumpit, menyumpit
Tuman
Jadi kebiasaan
Tumbas (bebasan)
Beli
Tumenggung
Nama jabatan pegawai tinggi
Tumiwa
Menguburkan, memakamkan jenazah
Tumpang (numpang)
Menumpang
Tumpak
Naik

Tumpakaken
Naikkan
Tumpek (tumplek)
Tumpah
Tumut (bebasan)
Ikut 
Tunggang
Naik
Tunggu
Menunggu
Tunten
Tuntun, menuntun
Turas
Turunan
Turon (keturan)
Tiduran, tertidur
Turu
Tidur
Turug (turug-turug)
Jangan-jangan

Turuh (nuruhi)
Mengucuri
Turung (durung) 
Belum
Tutug
Selesai
Tutuk (cangkem)
Mulut
Tutul
Sentuh
Tutur
Nasihat, pikiran
Tutur
Perkataan
Tuwuk (bebasan)
Kenyang 
Twang 
Hormat, segan
Twang
Engkau, wahai engkau


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Blogger.