Indeks Kata L
Lintang
Bintang
Lintu (bebasan)
Lain
Lipat (lepat)
Salah
Lipur
Hibur
Liput
Tutup, menutupi
Lir
Seperti, laksana, bagaikan
Liren (bebasan)
Istirahat
Lisa (lisah) (bebasan)
Minyak
Liwat
Lewat
Liwet
Masak

Lohor
waktu sholat dzuhur
Lon (alon)
Lambat
Longgar
Tidak sesak
Longo (melongo)
Ternganga
Lonjong
Bulat panjang
Lonjor
Batang
Lontar
Pohon siwalan
Loteng
Tangga
Lotot (mlotot)
Membelalak, membelakakan mata
Lor
Utara

1 2 3 4 5 6 7 8

Powered by Blogger.