Indeks Kata J
Jenang
Bubur
Jendhol (jendul)
Tonjol, benjolan
Jeneng (jenenge) (bebasan)
Nama
Jengkang
Terjatuh ke belakang
Jengkel
Tumbuh rasa marah
Jengkelit
Membalikkan, terbalik
Jengker (jengkar)
Merasa kaku (pinggang)
Jengking
Menungging
Jentik
Jari kelingking
Jeplak
Alat penangkap (perangkap) burung dari bambu

Jeprat (njeprat)
Terlepas, terbuka terlepas, terbuka dengan hentakan
Jepret
Melepas dengan pelenting
Jepun
Jepang
Jeram (bebasan)
Buah jeruk
Jero (jro)
Dalam
Jeruk
Jeruk
Jewer
Menarik telinga
Jhag (jag-jag)
Tangkas, perkasa
Jiplak (njiplak)
Mencontoh, menyalin
Jogan
Lantai

1 2 3 4 5

Powered by Blogger.