Indeks Kata J
Jarot
Serabut, gurat
Jati
Kayu jati
Jatos (bebasan)
Kayu jati
Jawab
Jawab
Jawah (bebasan)
Hujan
Jawahipun (bebasan)
Hujannya
Jawi (bebasan)
Luar
Jawi (bebasan)
Pulau jawa
Jebag
Sangkar untuk memikat (menangkap burung)
Jeblus
Memasuki, masuk

Jeg (sajeg)
Semenjak
Jejaka (jaka)
Bujangan, perjaka
Jejek
Injak
Jejer (anjejer)
Berbaris, membuat barisan atau deretan
Jelalat
Gerak ke sana-sini
Jelata
Rakyat kecil; rakyat biasa
Jeladri
Laut
Jeleg (jleg)
Menginjakkan kaki
Jempalik
Membalik
Jempol
Ibu jari

1 2 3 4 5

Powered by Blogger.