Indeks Kata B
Buthak
Kepala botak; rambutnya tidak tumbuh, gundul
Buthek
Keruh
Buthuk
Jelek, tidak baru lagi
Buthung
Pucat, kurang darah
Butut
Bodol
Buwan
Buang
Buwang
Buang
Buyut
Orang tua embah
Byor (abyor)
Sinar, menyala
Byos
Keluar keringat
Byuk
Curah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Powered by Blogger.